A   R   T   H   E   B   U   R   G

myśleć jak Voltair... czuć jak barbarzyńca